Utforska

Den andra fasen i designprocessen handlar om att upptäcka vilka möjliga lösningar som kan tänkas finnas. Det här är en kreativ fas. Du kommer lära dig olika metoder för att få de oväntade idéerna att komma fram.

Du har inte tillgång till denna kurs

Eller

Nordic Tech Institute | Simon Myringer AB | [email protected] | Org. nr. 559216-4197 | Bondegatan 3d, 116 23, Stockholm`