Prototypa

Den tredje fasen i designprocessen syftar till att skissa ut idéerna till något som är möjligt att implementera. Exakt hur detaljerade skisserna behöver vara är olika från uppdrag till uppdrag. Du kommer lära dig att skissa wireframes på papper och på datorn.

Du har inte tillgång till denna kurs

Eller

Nordic Tech Institute | Simon Myringer AB | [email protected] | Org. nr. 559216-4197 | Bondegatan 3d, 116 23, Stockholm`